admin

Vintage – en växande inredningsstil

Vintage – en växande inredningsstil

Vintage är ett relativt brett begrepp som länge varit populärt inom heminredning. Det som karaktäriserar denna stil är att heminredningsdetaljerna ska vara tidstypiska från en tydlig tidsperiod. Det kan exempelvis vara att man lyfter fram 50-talet eller 70-talet i dagens inredning. Det viktiga är att detaljerna har varit populära under det årtionde som de kommer…

Populära inredningssätt

Populära inredningssätt

Att det har blivit vanligt att lyfta upp äldre inredningstrender och forma dem för att passa dagens samhälle är tydligt. Två inredningsstilar som blivit stora är vintage och Shabby Chic som bägge lyfter upp detaljer och trender från förr. Vintage är tydliga trender från förr medan Shabby Chic har en mer lantlig inriktning. Lite av…