admin

Populära inredningssätt

Populära inredningssätt

Att det har blivit vanligt att lyfta upp äldre inredningstrender och forma dem för att passa dagens samhälle är tydligt. Två inredningsstilar som blivit stora är vintage och Shabby Chic som bägge lyfter upp detaljer och trender från förr. Vintage är tydliga trender från förr medan Shabby Chic har en mer lantlig inriktning. Lite av…